INEGA

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia na industria e servizos ano 2016

Denominación do Proxecto Subvencionado: ILUMINACIÓN 2016 (expediente IN417Y-16A347)

Axuda Concedida: 4.246,45 €

logos

Volver arriba